Монголын төлөө цохилох зүрхтэй хүмүүн бүрт
Сурталчилгаа байршуулах

WWW.UNDESTEN.MN ЕРӨНХИЙ ҮНИЙН САНАЛ

 

Баннерийн дугаар

Байрших хуудас

Баннерийн хэмжээ /pixel/

формат

Үнэ /өдрөөр/

С-1-1

Мэдээний нүүр хуудас

1000х80

видео, флаш баннер

100.000₮

С-1-2

Мэдээний нүүр хуудас

290х280

видео, флаш баннер

80,000₮

С-1-3

Мэдээний нүүр хуудас

1000х150

видео, флаш баннер

80,000₮

С-1-4

Бүлэглэлийн хуудас

1000х150

видео, флаш баннер

70,000₮

С-2-1

Бүлэглэлийн хуудас

290х250

видео, флаш баннер

70,000₮

С-2-2

Бүлэглэлийн хуудас

1000х250

видео, флаш баннер

70,000₮

С-2-3

Бүлэглэлийн хуудас

1000х250

видео, флаш баннер

50,000₮

С-3-1

Дэд бүлэглэлийн хуудас

290х250

видео, флаш баннер

50,000₮

С-3-2

Дэд бүлэглэлийн хуудас

290х900

видео, флаш баннер

40,000₮

С-3-3

Дэд бүлэглэлийн хуудас

1000х150

видео, флаш баннер

40,000₮

С-4-1

Мэдээний нүүр хуудас

290х250

видео, флаш баннер

30,000₮

С-4-2

Мэдээний нүүр хуудас

1000х150

видео, флаш баннер

30,000₮

 

Төлбөртэй мэдээ, нийтлэл

Мэдээний байршил

Хугацаа

Төлбөр

Шуурхай мэдээ

1 хоног

50,000₮

Онцлох мэдээ

1 хоног

100,000₮

Шинэ мэдээ

1 хоног

20,000₮

Фото мэдээ байршуулах

100ш хүртэл

50,000₮

Видео мэдээ байршуулах

3-5 минут

25,000₮