Монголын төлөө цохилох зүрхтэй хүмүүн бүрт
Үндэстний Бүтээмж
“Говь” ХК нь 1981 онд Япон Улсын хөрөнгө оруулалтын тусламжтайгаар өөрийн орны байгалийн гаралтай 100% ямааны ноолуур, тэмээний ноосыг боловсруулж бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх зорилготой байгуулагдсан.
Бусад мэдээнүүд