Монголын төлөө цохилох зүрхтэй хүмүүн бүрт
Үндэстний Өв
-Хоолой хавдсан, боосонд тогооны хүйсний хөө уух ба давстай хольж шавшваас сайн.
Бусад мэдээнүүд