Монголын төлөө цохилох зүрхтэй хүмүүн бүрт
Үндэстний Өв
Умар зүгийн нүүдэлчин овог аймгуудыг хятадын түүх сударт харилцан адилгүй нэрлэсээр иржээ. Манай тооллын амнөх 10 дугаар зууны үеэс урьдах хятадын эртний Ша улсын үед “Сюнь-юй” Жоу улсын үед “Шань-Юнь” Чин ба Хан улсын үед “Шүн-Нү” гэж тус тус тэмдэглэн иржээ. Мон
Бусад мэдээнүүд