Монголын төлөө цохилох зүрхтэй хүмүүн бүрт
Үндэстний Өв
Монгoлчууд Бухар, Отрар хотуудыг дараалан эзлэн түрэмгийлсний дараа Чингис хаан нэн даруй их цэргээ зүүн зүг хөдөлгөж, Хорезмын шинэ нийслэл Самаркандыг эзлэхээр давшив.
Бусад мэдээнүүд