Монголын төлөө цохилох зүрхтэй хүмүүн бүрт
Үндэстний Өв
Куликовын тулалдааны дараа Мамай ихэд бүтэлгүйтэн доройтов. Гэсэн ч энэ тулалдаан оросын хүчийг үнэнхүү туйлдуулсан билээ.
Бусад мэдээнүүд