Монголын төлөө цохилох зүрхтэй хүмүүн бүрт
Үндэстний Өнгө төрх
Батмэнд овогтой Бүрэнтөгс 1906 онд хуучин торгууд хошуу, одоогийн Ховд аймгийн Булган сумын нутаг Булган голын Шар хулс гэдэг газар Батмэндийн хоёрдугаар хүү болон төржээ.
Бусад мэдээнүүд