Монголын төлөө цохилох зүрхтэй хүмүүн бүрт
Монгол дээл
2011 оны 12 сарын 21